Dla czego nie płace stowarzyszeniom jak Zaiks, Stoart itd?

W przeciwieństwie do obiegowych opinii, zapisanie się do organizacji zarządzających prawami autorskimi nie jest obowiązkiem artystów.
Artyści dostępni na Jamendo PRO wybrali alternatywny sposób dystrybucji swojej muzyki: nie zdecydowali się na przynależności do organizacji zarządzających i pobierających opłaty z tytułu praw autorskich.
Wykorzystanie i odtwarzanie ich utworów nie pociąga za sobą opłat dla żadnej z tych.
Jamendo PRO pobiera i przekazuje artystom 50% przychodów proporcjonalnie do sprzedanych licencji.