Co mogę zaprezentować w wypadku kontroli?

Licencja gwarantuje wykorzystanie i odtwarzanie muzyki zakupionej na Jamendo PRO.Aby odtwarzać muzykę w zakładzie czy w sklepie, licencja i certyfikat służą jako dowód zgodności z prawem w przypadku kontroli.W niektórych krajach są wyjątki- tam stowarzyszenia pobierają dodatkowe opląty w imieniu artysty. Nasi artyści opowiedzieli się przeciw pobieraniu tych opłat i przystąpili Jamendo PRO.